正在查看 6 个帖子:1-6 (共 6 个帖子)
 • 作者
  帖子
 • @88094 回复 ⚑举报 

  南州牧
  游客

  ——

  *【南州牧 注】JPG图像大小问题、分辨率问题、图片融合拼接软件问题

  JPG图像大小问题:我拼接的长卷图即使最终存储为jpg格式,也一般多达几十兆,这是保留了最佳图像质量的原因。存储jpg格式图片时有<图像质量选项>,最高对应最大文件,最低对应最小文件,同时对应以数值(1-12或者1-100等等)。我选择最高质量文件放入网盘。以本帖图像为例,网盘文件大小为11.2MB,将图像质量降为原先的一半,则文件只有3MB了。打开后对比发现,3MB文件也没发现有明显质量损失。至于哪种图像质量符合你的需求,这个最终交给你来决定,你可以用收费图像处理软件Photoshop或者免费图像处理软件GIMP等等轻易<另存为>。

  分辨率问题:长卷拼图素材来源于官网,无版权使用限制,可以自由使用,少的有2段,多的高达30-40段。我基本上能保证长卷图像质量与来源素材一致,有的长卷会有轻微质量损失,不影响欣赏。你如果有更高质量图片,欢迎与大家分享。但如果拼的不直,那确实就是我技术不过关了,这个我会告诉你的。

  图片融合拼接软件问题:因为来源素材都是片段儿,彼此有重叠,需要融合拼接才能形成长卷。我主选软件是免费全景图像拼接软件Hugin(不需要我做广告,这个已经免费10多年了,Hugin其实是主打全景图像拼接,比如用手机转圈拍一遍,最后就可拼为全景图,我只是借用它的功能用来拼接平面扫描碎片,长卷的分段就相当于平面扫描,不会涉及镜头校准等),偶尔用Photoshop的Photomerge…(注意:这个选项适用的情况较少,易出现拼接瑕疵,所以你如果用这个,会额外增加校对负担)。其它拼图软件,暂时没有使用过。

  4404
  *

  回到正题:

   

  元 趙孟頫 趙雍 趙麟 吳興趙氏三世人馬圖 卷

   

  《三世人马图》由赵孟頫、赵孟頫次子赵雍、赵雍次子赵麟祖孙三人的人马图拼接而成,整幅组画自左而右分别为赵麟、赵雍,赵孟頫作品,每段画作左侧均有自题款识,卷内有胡诚、沈大年、陈安、邹诲、善住、刘岳、李君恭、袁衡、陈洪绶等诸家题跋。谓其“三老不失笔墨宗风,古来大小李将军、高家父子、米家父子之类比。”“古来父子祖孙以忠孝节义道应文学相传,不替者之类耳”。此作是14世纪以来我国不可多见的家族合作精品,极具文化价值和收藏价值。

   

  图片来源:Metropolitan Museum of Art,拼接而成约28500x1600像素

   

  图片内容:

  纸本,设色,本幅纵30.2厘米,横178.1厘米。

  4401

  趙孟頫 行書款識:元貞二年正月十日作 人馬圖 以奉飛卿廉訪清玩。吴興趙孟頫題。印:趙氏子昂。(即1296年)

  4402

  趙雍 行書款識:至正十九年己亥秋八月余寓武林。一日韓介石過余道,松江同知謝伯理雅意俾介石持所藏先平章所畫人馬見示,求余扵卷尾亦作人馬以繼之。拜觀之餘,悲喜交集,不能去手,余雖未識伯理,嘉其高致,故慨然為作,以授介石,歸之伯理云。趙雍書。(即1359年)

  趙麟 行書款識:雲間謝伯理氏舊藏先大父魏國公所畫 人馬圖 裝潢成卷,復言家君作于後,而亦以命余竊惟伯理之囗繼欲侈吾家三世之所傳歟,自非篤扵人,雅不能用心若此也,遂不辭而承命。時至正己亥冬十月望日也,承事郎、江浙等處行中書省檢校官趙麟識。印:彥徴。(即1359年)

  4403

  拖尾 題跋:

  胡誠 楷書:清江王均希和所藏松雪齋三世 人馬圖,暇日持以示余,余獲拜觀先朝文獻之懿,繼述之雅,亙古今而希有也。《楚書》 曰“楚國無以為寶,惟善以為寶。”希和寶此以傳家,其亦善人也。三肅以還,珍重珍重。永樂三年青龍在乙酉三月廿日前進士胡誠拜書。[印]:海屋道人、子持印章、神童世家。(即1405年)

  … …

  其余题跋,略。

   

  鑑藏者(印记)有:安岐(儀周鑑賞,朝鮮人)、乾隆(乾隆御覽之寶,三希堂精鑑璽)、張大千(南北東西只有相隨無別離,大千豪髮)等。

   

  更多跋文内容和鉴藏印记可往博物馆官网查看。

  ——

  链接: pan.baidu.com/s/12l...YigsDIMSoA 提取码: 0044

   

  @88096 回复 ⚑举报 

  阿虎
  游客

  感谢分享,说明很详细!

  @88099 回复 ⚑举报 

  dxx
  游客

  请教楼主,Hugin为什么找不到exe下载?

  @88100 回复 ⚑举报 

  南州牧
  游客

  @dxx #88099

  用微软bing.com搜索

  @88120 回复 ⚑举报 

  溪山行旅
  游客

  感谢大神!不知道会不会做赵孟頫的禊贴源流考。书格还没有,淘b也没得卖。

  @88121 回复 ⚑举报 

  dxx
  游客

  这个软件的下载就像捉迷藏

  搜索到官网 hugin.sourceforge.io/download/

  又找到 sourceforge.net/proje...i/download

  但下载太慢,每秒似乎几十k,找不到如何迅雷下载。

正在查看 6 个帖子:1-6 (共 6 个帖子)
正在查看 6 个帖子:1-6 (共 6 个帖子)

上传图片

拖拽或点击选择图片(最多五张)

回复至:分享【元 赵孟頫 赵雍 赵麟 三世人马图 卷】大都会艺术博物馆 30.2×178.1cm
您的信息:发帖/回帖前,请了解相关版规

0,邮箱地址尽量真实有效,随意填写的可能会被系统误判为垃圾内容。
1,不要开书单。单个帖子尽量发布一种书籍需求。
2,在搜索不到相关主题的情况下,尽量发新帖(发帖标题最好带上书名)。不要在他人帖子中回复某种书籍需要。
3,发帖提问标题尽量简单明了。发帖内容不要太过简略,请对书籍内容、版本或作者作简要说明。
4,出版于1973年以后的资源需求或分享将会被清理删除。